Aktualności

WIELKA WOJNA I POKÓJ. WIELKA WOJNA - wystawa czasowa

Wystawy » ARCHIWUM WYSTAW » WIELKA WOJNA I POKÓJ. WIELKA WOJNA - wystawa czasowa

Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku oraz Dyrektor Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie zapraszają w dniu 12.10.2015 r. o godz. 17.00 na uroczyste otwarcie Wystawy karykatur z okresu I wojny światowej: „Wielka Wojna i Pokój. Wielka Wojna”

 

W programie:
• Otwarcie wystawy
• Wykład dr. Piotra Szlanty: (Nie)śmieszna wojna na rysunki i słowa. Rzecz o propagandzie w Wielkiej Wojnie
• Zwiedzanie wystawy w dawnej poczekalni dworcowej na terenie EKW

Wystawę można zwiedzać w dniach 12.10.–30.11.2015 r.: 
w dni robocze w godz. 7-15 
oraz w soboty i niedziele w godz. 12-16.

Wystawa pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza

Wystawa została wypożyczona z Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie
Scenariusz i opracowanie merytoryczne wystawy: dr Piotr Szlanta
Kurator wystawy: Zygmunt Zaradkiewicz


Koncepcja wystawy:
Wystawa jest zogniskowana wokół kilkunastu zasadniczych problemów i zjawisk zachodzących podczas Wielkiej Wojny. Reprodukowane karykatury, w liczbie 84, zostały pogrupowane w czternaście działów tematycznych, a mianowicie: Kocioł bałkański, Militaryzm przed 1914 rokiem, Obrazy Rosjan, Obrazy Niemców, Obrazy Anglików, Szatan znad Szprewy, Życie na froncie, Życie na zapleczu, Role kobiet, Wojna na morzu, Globalny wymiar wojny, Oblicza śmierci, Zabiegi o Polskę oraz Radość sukcesu, gorycz klęski. W każdej z nich, na przykładzie sześciu, pochodzących z różnych państw i prezentujących odmienną perspektywę ilustracji, są prezentowane różnorakie aspekty problemu i punkty widzenia, w tym militarne, dyplomatyczne, polityczne i społeczne. Spinają je działy chronologiczne, prezentujące na początku – narastanie antagonizmów na i wokół Półwyspu Bałkańskiego oraz militaryzację społeczeństw i wyścig zbrojeń przed 1914 rokiem, a na końcu – efekty wojny w postaci rozpadu wielonarodowych imperiów, upadku ładu monarchicznego i narodzin nowych państw narodowych w naszej części Europy. Każdy z działów opatrzony został krótkim wstępem, w którym opisano szersze tło historyczne prezentowanych w nim zagadnień. Ma to, wraz z rozbudowanym podpisem pod każdą z ilustracji, ułatwić widzowi jej prawidłowe zrozumienie. Celowo także zrezygnowaliśmy z podawania nazwisk autorów (w wielu przypadkach nie dało się tego ustalić) prezentowanych prac, a to dlatego, by skupić widzana przekazie propagandowym. Walory artystyczne, czy też ich brak, odgrywają w nim bowiem ograniczoną rolę.
dr Piotr Szlanta

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook