Aktualności

Ełcki Przegląd Historyczny Nr 1/2014-2015

Muzeum » Ełcki Przegląd Historyczny - Rocznik MHE » Ełcki Przegląd Historyczny Nr 1/2014-2015

Ełcki Przegląd Historyczny
Nr 1/2014-2015

Temat numeru: Modernizacja

Tematem pierwszego numeru Ełckiego Przeglądu Historycznego są procesy modernizacji w Ełku i na Mazurach w XIX i XX w. W regionie tym da się odnaleźć w skali mikro różnorodne aspekty tego zjawiska, które szczególnie od momentu wybudowania linii kolejowej łączącej południowe Prusy Wschodnie z Królewcem (1863-1868) intensywnie kształtowało życie mieszkańców regionu. Drugą falą modernizacyjnych przemian w Ełku i na Mazurach była odbudowa po zniszczeniach I wojny światowej i przemiany w tożsamości regionalnej zapoczątkowane tym wydarzeniem. Ogłoszony postanowieniem traktatu wersalskiego i przeprowadzony 11 lipca 1920 r. plebiscyt na Warmii i Mazurach oznaczał eksplozję społeczną na niespotykaną dotychczas skalę i upodmiotowienie społeczności Mazurów i Warmiaków jako bezpośrednich organizatorów całego ruchu regionalnego. Dojście do władzy nazistów w 1933 r. zapoczątkowało trzecią falę modernizacji na Mazurach. Kolejna fala przemian modernizacyjnych obejmuje odbudowę miasta ze zniszczeń po II wojnie światowej oraz szczególny okres gierkowskiej prosperity w latach 70. XX w. Ostatnim wreszcie i niezakończonym jeszcze etapem modernizacji miasta są zmiany wywołane wejściem Polski do Unii Europejskiej i środkami przeznaczonymi na pomoc strukturalną nowym państwom członkowskim.

 

A U T O R Z Y:

Tomasz Andrukiewicz, Kazimierz Bogusz, Hans-Jürgen Bömelburg, Zbigniew Chojnowski, Ruth Leiserowitz, Magdalena Kardach, Kornelia Kończal, Adam Krzemiński, Jerzy Marek Łapo, Stefan M. Marcinkiewicz, Hubert Orłowski, Grzegorz Podruczny, Andrzej Sakson, Rafał Żytyniec

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook