Aktualności

Ełcki Przegląd Historyczny - Rocznik MHE

Muzeum » Ełcki Przegląd Historyczny - Rocznik MHE

Ełcki Przegląd Historyczny
Rocznik Muzeum Historycznego w Ełku

Wydawany przez Muzeum Historyczne w Ełku rocznik stawia sobie za cel przedstawianie różnorodnych zagadnień historii Ełku i – w szerszym kontekście – całych Mazur. Ze względu na specyfikę mazurskiego pogranicza kulturowego pragniemy w poszczególnych numerach zachować wieloperspektywiczne i interdyscyplinarne spojrzenie na podejmowane tematy, świadomie wychodząc poza tradycyjny, zdeterminowany najczęściej cezurami historii politycznej i narodowej, warsztat badawczy historyka. Ełk i Mazury traktujemy przy tym z perspektywy mikrohistorii jako swoiste laboratorium procesów, które w skali globalnej kształtowały rozwój społeczeństw europejskich w ostatnich dwóch wiekach, tj. nowoczesnych nacjonalizmów, industrializacji, modernizacji oraz ustrojów totalitarnych.

Rada Naukowa:

Członkowie krajowi:

Prof. dr hab. Grzegorz Białuński, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. Jan Gancewski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie
Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej,
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie
Tadeusz Mańczuk, Archiwum Państwowe w Suwałkach, Oddział w Ełku
Prof. dr hab. Andrzej Sakson, Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu,
Instytut Zachodni w Poznaniu
Dr Janusz Trupinda, Muzeum Historii Miasta Gdańska

Członkowie zagraniczni:

Prof. dr hab. Hans-Jürgen Bömelburg, Instytut Historii Uniwerstytetu w Gießen
Doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, Klaipėdos universiteto, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas

Redakcja:

Kazimierz Bogusz, Muzeum Historyczne w Ełku, redaktor naczelny
Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Instytut Filologii Polskiej, UWM w Olsztynie
Dr Stefan Dyroff, Wydział Historii Uniwersytetu w Bernie
Dr Stefan Marcinkiewicz, Wydział Socjologii, UWM w Olsztynie
Janusz Pilecki – redaktor techniczny
Dr Radosław Poniat, Instytut Historii, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Rafał Żytyniec, Muzeum Historyczne w Ełku, redaktor prowadzący

 

Czasopismo można nabyć w siedzibie Ełckiej Kolei Wąskotorowej przy ul. Wąski Tor 1 w Ełku oraz w księgarniach na terenie miasta.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook